till startsidan

      Hem     Böcker     Teman     Blogg     Arbetsbok     Författaren     Förlaget     Butik     Deutsch     English    


M I N A   B Ö C K E R
Böckerna presenteras i bokstavsordning efter titel. Först kommer utgivna tryckta böcker och eböcker, därefter opublicerade texter och planerade utgivningar.
* Klicka på böckerna om du vill provläsa ett avsnitt.
Böckerna finns att ladda ner från nätbokhandlarna.
   Bokon   Bokus   AdLibris   iBooks
                  Eller direkt från min nätbutik    


Bomben på FarmHall BOMBEN PÅ FARM HALL
DRAMATISKA STYCKEN


ETT.. BOMBEN PÅ FARM HALL
Var tyskarna i färd med att framställa en atombomb under kriget? De allierade var övertygade om realiteten i Hitlers hot om ett domedagsvapen. Den tyske atomfysikern Werner Heisenberg menar att han bara försökte rädda Tyskland och tysk fysik undan världskrigets destruktiva krafter. Samuel Goudsmit, en betydande underrättelseofficer på den allierade sidan, hävdade efter kriget att Heisenberg i själva verket hade misslyckats med att framställa en atombomb. Fördolt inspelade samtal mellan tyska uranforskare, som vid krigsslutet var internerade på gården Farm Hall i England, kastar ljus över skeendet.
TVÅ.. ÅTERSEENDET
Pjäsen utspelar sig året 1948 i det ockuperade Tyskland. Vi befinner oss mitt i ett skeende då efterkrigstiden formades. De centrala personerna är Susanne Leonard, just återkommen från förvisning i Sibirien; och hennes son Wolfgang, partifunktionären. De tvingas omvärdera sin egen historia och samtid. Texten bygger på Susanne respektive Wolfgang Leonhards självbiografier.


   192 sidor, illustrerad.             Den förlorade ön DEN FÖRLORADE ÖN
THE PROMISED ISLAND (orig.)


För många år sedan läste jag The Promised Island och fick för mig att den svenska titeln måste bli Den förlorade ön. Här förekommer personer och händelser i den välkända författaren Enid Blytons Fem-böcker. Min avsikt var att göra upp med bokseriens schabloner genom att förstärka genuina element som förfuskats. Där fanns en intressant konflikt mellan unga och vuxna som slätats ut och slutligen försvunnit. Likaså förlorad: en könsproblematik. Men som jag önskade utveckla i sin fulla konsekvens. Ett försök till utforskande; en "dialog" med ett författarskap. Men Enid Blytons dotter protesterade: I do not think that the Blyton readership would go for fiction that darkens the characters and the story in the way you propose.
Alltså, min version av Enid Blytons Fem-böcker skulle utmana hennes läsekrets, som var van vid lyckliga barn och lyckliga slut.

                                                                 Läs mer...

   150 sidor, illustrerad.             


    KORPENS ÖGA
        och andra historier


Korpens Öga


Är detta sagor? En läsare frågade så.
H. C. Andersen skrev Eventyr og Historier.
* Den första av mina historier, Korpens öga, må likna en saga. Den korpen kom flygande en morgon från Antiken; i form av en orolig dröm.
* Ytterligare historier viskades till mig när jag vilade under trädens bladverk – och såg barn leka i ljuset; eller om det var jag. Jag förstod att träd har levt mycket länge och att ..
.. de ogärna flyger till fjälls, fast de vet hur
.. de kan falla omkull men inte ohjälpligt
.. de kan berätta var den otroligt glömske tomten finns.
Sånt kan vara bra att känna till – man vet aldrig när det behövs. Det blir en behändig liten handbok för alla barn. Och vuxna också, om de skulle glömt sånt.
* Näktergalen kan man bli om man inte flyr in i sagans magi. Eller om det är därför.
* I den sista historien stiger månens silverskiva upp på natt­himlen; och får en skeppsgosse att drömma. Som blir till ett fragment i en historia som berättades bland lotsar på Arkö. Är det en sjörövarhistoria, undrar jag?
   137 / 148 sidor, illustrerad        
Skärens hemlighet är en bokserie om 4 böcker
  En historisk-dokumentär fiktion..
   om ett av den svenska sjöhistoriens mest dramatiska skeppsbrott. Men var förliste skeppet den där stormiga decembernatten 1660?
  Den frågan är den röda tråden genom fyra böcker ..
      1..Förlisningen    2..Grosshandlaren på Utö
      3..Herrhamra Gård    4..Världsutställningen.

  Du kan läsa böckerna på olika sätt:
  som tryckta böcker två och två, som enskilda e-böcker, eller som samlingsutgåva i pdf-format ..

Bok1&2-Förlisningen&Grosshandlaren

SKÄRENS HEMLIGHET
BOK.1&2 .. FÖRLISNINGEN & GROSSHANDLAREN PÅ UTÖ

”Den 18 november 1660 kom greve von Schlippenbach ut till Dalarö där icke blott kronoskeppet Resande Man med 22 kanoner – utan fastmer Döden – väntade på honom.”
Detta är upptakten till ett av den svenska sjöhistoriens mest dramatiska och fantasieggande skeppsbrott.
Var förliste skeppet? Många har förgäves försökt lösa den historiska gåtan om Resande Man. Skeppet har omgetts av en sannskyldig djungel av ofullständiga, felstavade, motstridiga och svårtolkade uppgifter i de gamla dokumenten.

             

Tro det eller ej, den 30 maj 2012 rapporterar tidningarna att man funnit ett 1600-talsvrak vid Landsort. Är det Resande Man? Som en viskning från förra seklet hörs Anders Franzéns stämma ..
När man väl hittat Resande Man kan man göra en äventyrsroman om henne.

B. Festin, VD i Skärgårdsstiftelsen 2005, skriver ..
Lasse Rabenius historiska romanserie utspelar sig i Stockholms södra skärgård i slutet av 1800-talet. Den röda tråden är jakten efter en sjömanskista som skulle befunnit sig ombord på skeppet Resande Man. Kring detta tema spinner Rabenius skickligt en väv som blir alltmer gåtfull och som har många bottnar.

Illustrerad, ~300 sidor. Hård- eller mjukband.Bok3&4-Herrhambra&Världsutställningen SKÄRENS HEMLIGHET
BOK.3&4 .. HERRHAMBRA GÅRD & VÄRLDSUTSTÄLLNINGEN

En stormig vinterdag år 1660 gickt det rikt utrustade örlogs-skeppet Resande Man på klipporna vid Landsort och sjönk. Ambassadören von Schlippenbach omkom i de iskalla vågorna, men hans sekretarius Biug lyckades (med Guds hjälp) rädda sig och några andra iland nära Herrhamra Gård. På senhösten 1896 kommer skärgårdsflickan Fredrika till gården för att söka sanningen om förlisningen. Var sjönk skeppet? Ingen tycks veta. Men det finns en mörk och dyster målning av förlisningen som Andreas Biug lämnade efter sig. Herrgården ruvar på hemligheter och Fredrika blir indragen i fler än hon avsett; frågan är om hon dessutom ska klara att bära sina egna hemligheter.

             

B. Festin, VD i Skärgårdsstiftelsen 2005, skriver ..
I den sista boken spelar Världsutställningen 1897 i Stockholm en huvudroll. Själva utställningen skildras i boken så magnifikt att man inte kan undgå att känna viss avund mot en tid med visioner som kunde ge utställningen en sådan strålglans!
    Och upplösningen då? Den är så häpnadsväckande och samtidigt avväpnande att jag tillåter mig misstänka att Rabenius, som visat att han har flera rävar bakom öronen, ändå planerar en fortsättning!
    För den som vill göra en resa med Rabenius tidsmaskin för att få några mycket underhållande timmar rekommenderar jag hela sviten Skärens hemlighet.

Illustrerad, ~300 sidor. Hård- eller mjukband.Resande Man: dokumenten RESANDE MANS FÖRLISNING
GRANSKNING AV DE HISTORISKA DOKUMENTEN


I bokserien SKÄRENS HEMLIGHET refererar jag till historiska dokument. Vad som idag också finns på VRAKmuseet i Stockholm. Här finns de samlade, tillsammans med en diskussion av frågor som ..
Var förliste Resande Man ? Anders Franzén sökte svar i historiska dokument och organiserade fältundersökningar. Men utan resultat. Vad var problemet? Hade vraket gnagts ner av tidens tand och försvunnit, eller letade man på fel ställe?
Är vraket verkligen Resande Man ? I maj 2012 meddelade tidningarna att man funnit det efterlysta vraket. En amatördykar-grupp med bland andra Michael Ågren kom med det djärva påståendet. För detta var inte den enda rapporten som kommit under årens lopp.

       


Bok1-Förlisningen SKÄRENS HEMLIGHET
eBOK.1 .. FÖRLISNINGEN

I den första boken, Förlisningen, möts fyra ungdomar på Utö – ett möte mellan stad och land, mellan olika personligheter. De förenas dock i intresset för den gåtfulla förlisningen av skeppet Resande Man, förmedlat av ett Utöoriginal. Det blir till en deckarintrig med gamla skrönor, dokument och föremål som pusselbitar och ledtrådar. Upplösningen är förstås spännande.

             Bok2-Grosshandlaren på Utö SKÄRENS HEMLIGHET
eBOK.2 .. GROSSHANDLAREN PÅ UTÖ

I den andra boken, Grosshandlaren på Utö, fortsätter sökandet efter det förlista skeppet Resande Man, men under hot av en vräkning. Grosshandlaren på Utö, öns legendariske ägare Lewin, drar nämligen åt tumskruvarna på sina underlydande för att få dem att ge plats för stadsborna. Öborna söker värna sig och sitt och finna utvägar att överleva. De fyra ungdomarna dras in i spelet och det hela kulminerar i en rättegång med tragiska och några komiska poänger. Autentiska protokoll från Häradsrätten i Sotholm finns med.

             Bok3-Herrhambra Gård SKÄRENS HEMLIGHET
eBOK.3 .. HERRHAMBRA GÅRD

Den tredje boken, Herrhambra Gård, utspelar sig på en herrgård nära Landsort, vilken bär på hemligheter i rikt mått. När skärgårdsflickan Freddy tar tjänst på gården är det för att avslöja dem; men hon blir indragen i fler än hon anat. Hennes list och krafter ställs på prov, och frågan är om hon ska klara att bära sina egna hemligheter dessutom. Det är en skildring av en ung kvinnas utveckling under de förhållanden som rådde vid 1800-talets slut; och det under dramatiska omständigheter av att söka sanningen om Resande Mans förlisning.

             Bok4-Världsutställningen SKÄRENS HEMLIGHET
eBOK.4 .. VÄRLDSUTSTÄLLNINGEN

Den fjärde bokens titel, Världsutställningen, syftar på den konst- och industrimässa som hölls i Stockholm 1897. Utställnings­området på Djurgården hyste hostande maskiner och svala elektriska hissar; här exponerades framtiden. Ett sjunket, sedan bärgat och utställt ång­fartyg, Södra Sverige, spelar en viktig roll; det exponerar tidens djärva ingenjörs-konst, det kastar ljus och skugga över vrakjakten; över huvudpersonernas ambitioner. De nu relativt vuxna ungdomarna tycks här finna de avgörande ledtrådarna till det enigmatiska 1600-talsvraket.

             Läs ett avsnitt RESANDE MANS OLYCKLIGA FÖRLISNING
en samlingsvolym

Alla fyra delar av Skärens hemlighet finns samlade i en e-bok i PDF-format (fasta sidor) ..
    Förlisningen, Grosshandlaren på Utö,
    Herrhamra Gård, Världsutställningen.

Sidor och illustrationer är de som fanns i originalupplagorna.
Böckernas innehåll beskrivs ovanför på denna webb-sida.
Sammanlagt 671 sidor läsning.

Boken finns på nätet hos t.ex :    Bokon   Bokus   AdLibris  

till startsidan