till startsidan

      Hem     Böcker     Teman     Blogg     Författaren     Förlaget     Butik     Deutsch     English    


M I N A   B Ö C K E R
Böckerna presenteras i bokstavsordning efter titel. Först kommer utgivna tryckta böcker och eböcker, därefter opublicerade texter och planerade utgivningar.
* Klicka på böckerna om du vill provläsa ett avsnitt.
Böckerna finns att ladda ner från nätbokhandlarna.
   Bokon   Bokus   AdLibris   iBooks
                  Eller direkt från min nätbutik    Den förlorade ön DEN FÖRLORADE ÖN
THE PROMISED ISLAND (orig.)


För många år sedan läste jag The Promised Island och fick för mig att den svenska titeln måste bli Den förlorade ön. Här förekommer personer och händelser i den välkända författaren Enid Blytons Fem-böcker. Min avsikt var att göra upp med bokseriens schabloner genom att förstärka genuina element som förfuskats. Där fanns en intressant konflikt mellan unga och vuxna som slätats ut och slutligen försvunnit. Likaså förlorad: en könsproblematik. Men som jag önskade utveckla i sin fulla konsekvens. Ett försök till utforskande; en "dialog" med ett författarskap. Men Enid Blytons dotter protesterade: I do not think that the Blyton readership would go for fiction that darkens the characters and the story in the way you propose.
Alltså, min version av Enid Blytons Fem-böcker skulle utmana hennes läsekrets, som var van vid lyckliga barn och lyckliga slut.

                                                                 Läs mer...

   150 sidor, illustrerad.             


    KORPENS ÖGA
        och andra historier


Korpens Öga


   137 sidor, illustrerad                
Är detta sagor? En läsare frågade så.
H. C. Andersen skrev Eventyr og Historier.
* Den första av mina historier, Korpens öga, må likna en saga. Den korpen kom flygande en morgon från Antiken; i form av en orolig dröm.
* Ytterligare historier viskades till mig när jag vilade under trädens bladverk – och såg barn leka i ljuset; eller om det var jag. Jag förstod att träd har levt mycket länge och att ..
.. de ogärna flyger till fjälls, fast de vet hur
.. de kan falla omkull men inte ohjälpligt
.. de kan berätta var den otroligt glömske tomten finns.
Sånt kan vara bra att känna till – man vet aldrig när det behövs. Det blir en behändig liten handbok för alla barn. Och vuxna också, om de skulle glömt sånt.
* Näktergalen kan man bli om man inte flyr in i sagans magi. Eller om det är därför.
* I den sista historien stiger månens silverskiva upp på natt­himlen; och får en skeppsgosse att drömma. Som blir till ett fragment i en historia som berättades bland lotsar på Arkö. Är det en sjörövarhistoria, undrar jag?


Skärens hemlighet är en bokserie om 4 böcker
  En historisk-dokumentär fiktion..
   om ett av den svenska sjöhistoriens mest dramatiska skeppsbrott. Men var förliste skeppet den där stormiga decembernatten 1660?
  Den frågan är den röda tråden genom fyra böcker ..
      1..Förlisningen    2..Grosshandlaren på Utö
      3..Herrhamra Gård    4..Världsutställningen.

  Du kan läsa böckerna på olika sätt:
  som tryckta böcker två och två, som enskilda e-böcker, eller som samlingsutgåva i pdf-format ..

Bok1&2-Förlisningen&Grosshandlaren

SKÄRENS HEMLIGHET
BOK.1&2 .. FÖRLISNINGEN & GROSSHANDLAREN PÅ UTÖ

”Den 18 november 1660 kom greve von Schlippenbach ut till Dalarö där icke blott kronoskeppet Resande Man med 22 kanoner – utan fastmer Döden – väntade på honom.”
Detta är upptakten till ett av den svenska sjöhistoriens mest dramatiska och fantasieggande skeppsbrott.
Var förliste skeppet? Många har förgäves försökt lösa den historiska gåtan om Resande Man. Skeppet har omgetts av en sannskyldig djungel av ofullständiga, felstavade, motstridiga och svårtolkade uppgifter i de gamla dokumenten.

             

Tro det eller ej, den 30 maj 2012 rapporterar tidningarna att man funnit ett 1600-talsvrak vid Landsort. Är det Resande Man? Som en viskning från förra seklet hörs Anders Franzéns stämma ..
När man väl hittat Resande Man kan man göra en äventyrsroman om henne.

B. Festin, VD i Skärgårdsstiftelsen 2005, skriver ..
Lasse Rabenius historiska romanserie utspelar sig i Stockholms södra skärgård i slutet av 1800-talet. Den röda tråden är jakten efter en sjömanskista som skulle befunnit sig ombord på skeppet Resande Man. Kring detta tema spinner Rabenius skickligt en väv som blir alltmer gåtfull och som har många bottnar.

Illustrerad, ~300 sidor. Hård- eller mjukband.Bok3&4-Herrhambra&Världsutställningen SKÄRENS HEMLIGHET
BOK.3&4 .. HERRHAMBRA GÅRD & VÄRLDSUTSTÄLLNINGEN

En stormig vinterdag år 1660 gickt det rikt utrustade örlogs-skeppet Resande Man på klipporna vid Landsort och sjönk. Ambassadören von Schlippenbach omkom i de iskalla vågorna, men hans sekretarius Biug lyckades (med Guds hjälp) rädda sig och några andra iland nära Herrhamra Gård. På senhösten 1896 kommer skärgårdsflickan Fredrika till gården för att söka sanningen om förlisningen. Var sjönk skeppet? Ingen tycks veta. Men det finns en mörk och dyster målning av förlisningen som Andreas Biug lämnade efter sig. Herrgården ruvar på hemligheter och Fredrika blir indragen i fler än hon avsett; frågan är om hon dessutom ska klara att bära sina egna hemligheter.

             

B. Festin, VD i Skärgårdsstiftelsen 2005, skriver ..
I den sista boken spelar Världsutställningen 1897 i Stockholm en huvudroll. Själva utställningen skildras i boken så magnifikt att man inte kan undgå att känna viss avund mot en tid med visioner som kunde ge utställningen en sådan strålglans!
    Och upplösningen då? Den är så häpnadsväckande och samtidigt avväpnande att jag tillåter mig misstänka att Rabenius, som visat att han har flera rävar bakom öronen, ändå planerar en fortsättning!
    För den som vill göra en resa med Rabenius tidsmaskin för att få några mycket underhållande timmar rekommenderar jag hela sviten Skärens hemlighet.

Illustrerad, ~300 sidor. Hård- eller mjukband.Resande Man: dokumenten RESANDE MAN
GRANSKNING AV DE HISTORISKA DOKUMENTEN


I bokserien SKÄRENS HEMLIGHET refererar jag till historiska dokument. Vad som idag också finns på VRAKmuseet i Stockholm. Här finns de samlade, tillsammans med en diskussion av frågor som ..
Var förliste Resande Man ? Anders Franzén sökte svar i historiska dokument och organiserade fältundersökningar. Men utan resultat. Vad var problemet? Hade vraket gnagts ner av tidens tand och försvunnit, eller letade man på fel ställe?
Är vraket verkligen Resande Man ? I maj 2012 meddelade tidningarna att man funnit det efterlysta vraket. En amatördykar-grupp med bland andra Michael Ågren kom med det djärva påståendet. För detta var inte den enda rapporten som kommit under årens lopp.

        Granskningen kan beställas från lasse@rabenius.eu
        Illustrerat häfte 81 sidor. 88kr inkl.porto


Bok1-Förlisningen SKÄRENS HEMLIGHET
eBOK.1 .. FÖRLISNINGEN

I den första boken, Förlisningen, möts fyra ungdomar på Utö – ett möte mellan stad och land, mellan olika personligheter. De förenas dock i intresset för den gåtfulla förlisningen av skeppet Resande Man, förmedlat av ett Utöoriginal. Det blir till en deckarintrig med gamla skrönor, dokument och föremål som pusselbitar och ledtrådar. Upplösningen är förstås spännande.

             Bok2-Grosshandlaren på Utö SKÄRENS HEMLIGHET
eBOK.2 .. GROSSHANDLAREN PÅ UTÖ

I den andra boken, Grosshandlaren på Utö, fortsätter sökandet efter det förlista skeppet Resande Man, men under hot av en vräkning. Grosshandlaren på Utö, öns legendariske ägare Lewin, drar nämligen åt tumskruvarna på sina underlydande för att få dem att ge plats för stadsborna. Öborna söker värna sig och sitt och finna utvägar att överleva. De fyra ungdomarna dras in i spelet och det hela kulminerar i en rättegång med tragiska och några komiska poänger. Autentiska protokoll från Häradsrätten i Sotholm finns med.

             Bok3-Herrhambra Gård SKÄRENS HEMLIGHET
eBOK.3 .. HERRHAMBRA GÅRD

Den tredje boken, Herrhambra Gård, utspelar sig på en herrgård nära Landsort, vilken bär på hemligheter i rikt mått. När skärgårdsflickan Freddy tar tjänst på gården är det för att avslöja dem; men hon blir indragen i fler än hon anat. Hennes list och krafter ställs på prov, och frågan är om hon ska klara att bära sina egna hemligheter dessutom. Det är en skildring av en ung kvinnas utveckling under de förhållanden som rådde vid 1800-talets slut; och det under dramatiska omständigheter av att söka sanningen om Resande Mans förlisning.

             Bok4-Världsutställningen SKÄRENS HEMLIGHET
eBOK.4 .. VÄRLDSUTSTÄLLNINGEN

Den fjärde bokens titel, Världsutställningen, syftar på den konst- och industrimässa som hölls i Stockholm 1897. Utställnings­området på Djurgården hyste hostande maskiner och svala elektriska hissar; här exponerades framtiden. Ett sjunket, sedan bärgat och utställt ång­fartyg, Södra Sverige, spelar en viktig roll; det exponerar tidens djärva ingenjörs-konst, det kastar ljus och skugga över vrakjakten; över huvudpersonernas ambitioner. De nu relativt vuxna ungdomarna tycks här finna de avgörande ledtrådarna till det enigmatiska 1600-talsvraket.

             Läs ett avsnitt RESANDE MANS OLYCKLIGA FÖRLISNING
en samlingsvolym

Alla fyra delar av Skärens hemlighet finns samlade i en e-bok i PDF-format (fasta sidor) ..
    Förlisningen, Grosshandlaren på Utö,
    Herrhamra Gård, Världsutställningen.

Sidor och illustrationer är de som fanns i originalupplagorna.
Böckernas innehåll beskrivs ovanför på denna webb-sida.
Sammanlagt 671 sidor läsning.

Boken finns på nätet hos t.ex :    Bokon   Bokus   AdLibris  

O P U B L I C E R A T
Jag har texter som jag inte (ännu) publicerat.
Det kan vara bokprojekt som jag vill berätta om. Eller det kan vara texter som stött på ett eller annat hinder på vägen.


ANTECKNINGAR
2019.1002
   Jag har nu en godtagbar version av AKT V, som utformats som ett envig; alltså i stil med Strindbergs pjäser Paria / DenStarkare. Ett problem är att jag förhöjer argumenten mellan kontrahenterna till den grad att de inte längre till alla delar stämmer med vad personerna egentligen uttalar i brevkonversationen eller med deras personligheter. Möjligen kan detta vara på plats om jag på detta sätt får fram essensen i argumentationen. Och det är vad jag tror att jag åstadkommit.
     Strindbergsupplägget består av en inledande föreläsning, som sedan övergår i ett snabbt replikskifte. Alternativet till denna pjässtil vore att bygga akten som en debatt, i stil med en uppgörelse mellan två politiska partier i TV, där var och en av partierna talar i större sjok. Det skulle medge en större trohet mot materialet i brevkonversationen dem emellan. Avslutningsvis skulle en programledare kunna ställa kritiska frågor fokuserade på väsentliga skiljelinjer i debatten.
     Jag vet inte riktigt vilket av alternativen DenStarkare respektive TV-Debatt som passar (bäst) i detta pjäs-sammanhang. Vilken effekt har de två uppläggen på publiken? Somnar de under en Debatt? Skulle Debatt-formen kanske kunna införa större dynamik om program­ledaren bryter av för att introducera olika teman; tre personer medger ändå en mer varierad scenframställning än ett oändligt replikskifte mellan två personer.
     Man borde kunna hitta synpunkter och framför allt pjäser av olika slag som fungerat bättre eller sämre. Eftersom jag träffade Gunilla P-W (91 år och helt klar) på Grafiska Sällskapet den 14 september, har jag läst delar av Minnets spelplats (2013, Bonniers). Där finns bland andra uppsättningar av Peter Weiss Marat/Sade med scenografier och kostymer, på så varierade teatrar som i Tyskland, England, USA och Dramaten (Sundströms regi) i Sverige. På Youtube hittar jag regissören Peter Brooks filmversion av uppsättningen i London, uppskattad och prisbelönt.
     Men Weiss Marat/Sade är en helt annan pjäs än min, uppbyggd i flera lager av problematisering av temat Frihet, Jämlikhet, Broderskap. Här står Marat och Sade för ytterligheterna, Stalinistiska övertramp respektive extrem individualism (av dagens snitt). Weiss arbetar med en pjäs i pjäsen, inlåsta hospitalpatienter, utifrån kommande kontrollant i form av napoleonsk överhet. Här finns Music-Hall-inslag, rimmad vers, presentatör av patienter/skådespelare och utropare av pjäsinnehåll, fysisk teater (kaos vid patienternas uppror). Brechtiansk didaktik. Det hela blir en aning för dynamiskt/kaotiskt för mitt sätt att tänka och känna – pjäsidéen riskera att drunkna i allt gyckel; trots det uppskattar jag stort Weiss pjäs. Men, I did it my way – den är långt ifrån min pjäs.