Lasse Rabenius hemsida                                      


      Hem     Böcker     Teman     Blogg     Författaren     Förlaget     Butik     Deutsch     English        


Dramatik, romantik och äventyr.
Här finns mina böcker, opublicerade texter och tankar.
Jag beskriver böckernas innehåll och hoppas det ger inspiration till läsning. Till detta finns bakgrundsmaterial till historiska skeenden och platser, som kan öka läsutbytet. För nöje och eftertanke.


      Korpens Öga
    KORPENS ÖGA
            och andra historier


Har du vaknat med en dröm, som trotsar all logik, men som trots det ställer din tillvaro i ett förklarat ljus? Varifrån kommer detta egentligen? Från sagornas värld naturligtvis – och det är där man vistas i denna bok.
    Man blir inte förvånad om H.C. Andersen dyker upp bakom någon figur. Glöm då inte att hälsa, med en försiktig nick – han lär vara mycket känslig.
    Eller så här.. när man har barn i sin närhet hoppar gärna historier ur huvudet; ofta är barnet med om något oväntat som fångar ens fantasi. Man hemsöks av smått fantastiska varelser och något tillspetsade situationer som förklarar det inträffade. Rationella förklaringar är för komplicerade eller otroliga – för barnet i alla fall. Berättelserna får karaktären av sagor och magi, och får en klang av äldre tider.Freddy ror
Fem på nya äventyr.. historien om Julius-Rick-Ann-Freddy-och-Finn-the-dog, utan den förskönande spegel som Enid Blyton alltid betraktade sig själv och omvärlden i. Hennes dotter Imogen avrådde:
Jag tror inte Blytons läsekrets skulle acceptera en historia som förmörkar personer och intrig på detta sätt – barn läser henne för den trygga, moraliskt högstående och optimistiska ton som finns i böckerna, i lika hög grad som för den spännande historien.
Hon trodde inte att modern kunde skriva en berättelse så avvikande från vad läsare förväntar sig. Det är nog sant att vi skulle kunna tänkas förskräckas, men vi som läste Femböcker som barn är inte längre barn. Långsamt har verklighetens skugga smugit sig in i också våra liv.

.. jag tror inte att någon av dem förstod att allt började en helt vanlig morgon. Först efteråt insåg de kanske hur förödande brevet var som deras far läste upp. Så hur skulle någon av dem kunnat förhindra det som drabbade Freddy, men egentligen lika mycket dem alla: förlusten av barndomens ö. Enid hade på alla sätt försökt förhindra det; kanske hon inte förstod att det var oundvikligt.

Finns till försäljning här


  Skärens hemlighet är en bokserie om ..
Skärens hemlighet BOK.1 BOK.2 BOK.3 BOK.4 RESANDE MANS OLYCKLIGA FÖRLISNING
En historisk-dokumentär fiktion
”Den 18 november 1660 kom greve von Schlippenbach ut till Dalarö där icke blott kronoskeppet Resande Man med 22 kanoner – utan fastmer Döden – väntade på honom."
Detta är upptakten till ett av svenska sjöhistoriens mest dramatiska skeppsbrott. Var förliste skeppet?
/A Franzén/
    Den frågan är den röda tråden genom fyra böcker. Följ alltså med till Utö och Landsort i Stockholms södra skärgård. Där möter öfolket: fiskare, en grosshandlare med visioner, qvarglömda grufarbetare, en mystisk maskiningenjör.
    Vrakjakten börjar som en lek, men i solglittret växer skuggor. Bit för bit i ett historiskt pussel kommer till synes. Mitt i det moderna vrids blicken bakåt mot en ’klagelig och onnd’ förlisning för länge sedan ...mot Skärens hemlighet.    Läs mer...


SKÄRENS HEMLIGHET

  Bokserien består av de fyra delarna ..
      1..Förlisningen    2..Grosshandlaren på Utö
      3..Herrhamra Gård    4..Världsutställningen.

  Totalt omfattar serien cirka 700 sidor läsning.
  Du kan beställa illustrerade samlingsvolymer,
  eller varje del för sig, då som e-bok.

   Här intill syns samlingsvolymerna
   Skärens hemlighet bok1+2
   samt Skärens hemlighet bok3+4

   Alla delarna finns som pdf i e-boken
   Resande Mans olyckliga förlisningmer om e-boken

Skärens hemlighet BOK.1+2 BOK.3+4
DOKUMENT


Beställ häftet
Teatrum Europaeum


Förlisningen redovisas i magasinet Teatrum Europaeum från år 1699.
    Läs originaltexten!
De historiska dokumenten har inte gjort det lätt att efterforska vraket efter Resande Man. Läs om olika tolkningar av dokumenten som gjorts sedan Anders Franzén inledde jakten på 1950-talet.        


pjästexten ÅTERSEENDET - skådespel i tre akter
     drama av Lasse Rabenius

I centrum av scenutrymmet en hotellreception, med disk och ett porträtt av Stalin. Till vänster därom hotellets restaurant med flera dukade matsalsbord, bland annat ett med fyra platser. Till höger ett enkelt hotellrum med fyra bäddar och ett centralt placerat bord med fyra stolar.
    Detta beskriver ett minimum av scenrekvisita. Annat kan tillföras för att ge atmosfär av tysk efterkrigstid; pjäsen utspelar sig hösten 1948.

         >>>> till fyra scener i dramat >>>>


Ur min blogg...
2017.1015     Brechts försmådda Moder
Teater Tribunalen i Stockholm spelar en pjäs som Bertold Brecht satte upp i Berlin 1932, ett år innan han fann för gott att lämna Tyskland för att från främmande mark kommentera den politiska utvecklingen. Brecht bygger sin text på en roman av Maxim Gorkij från år 1906, ett år efter revolutionsåret. Det vill säga, texterna tillkom i en tid då revolutionen ställdes på framtiden, när dess kämpar behövde ett framtidsperspektiv att hålla fast vid. Det kan ju likna dagens situation, och ändå inte alls.       Kolla...
Brechts Modern


KONTAKT    lasse@rabenius.eu       lucifer.förlag@rabenius.eu       Fridhemsgatan 29, A 3tr    112 40 Stockholm    Sweden