till startsidan

L Ä S P R O V - - L Ä S P R O V - - L Ä S P R O V


Bomben på Farm Hall
av
Lasse Rabenius


Förlorad

AKT II

SCEN 25 : GOUDSMIT FÖRHÖR HEISENBERG
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Tid:    6 maj 1945
Plats:    Hechingen
Personer:    Pash, Goudsmit, Heisenberg

SCENBILD:
Full dag i arbetsrummet; ljust och trivsamt.
Pash, sitter vid ett skrivbord.

    • Goudsmit kommer hastigt in; sätter sig vid ett annat skrivbord.

PASH   Kommer du direkt från Paris?

GOUDSMIT   Ja faktiskt. Stan står kvar – helt oförstörd. Vi har samlat folket i ’Uran-Verein' på ’sopstationen’... i Versailles, så omgivningarna är åtminstone flotta.

PASH   Alla utom en...

GOUDSMIT   Ja, just det. Heisenberg!

PASH   Vi har honom.

GOUDSMIT   Är det sant...? Utmärkt! Men ta in honom då!
    • Pash lämnar.
    • Heisenberg förs snart in i arbetslokalen.

HEISENBERG (hjärtligt)   Vilken överraskning! Samuel, du här…?

GOUDSMIT (avmätt)   Ja, det var ett tag sen...
    • De skakar hand.
HEISENBERG   …i Ann Arbor; eller hur!

GOUDSMIT   Just det… vi försökte övertala dej att stanna i USA. `Eller hur´?.

HEISENBERG   …så var det… men, ja…

GOUDSMIT   Vi försökte verkligen... Weisskopf, Bethe, Fermi... uppriktigt sagt, ingen förstod varför du valde att återvända till Tyskland.

HEISENBERG   Nej, kanske inte... men, USA är inte Tyskland... det vore alltför lätt att fly från det som hotade bli en katastrof.

GOUDSMIT   ...lättvindigt menar du? Och nu…?

HEISENBERG   Ja... en hel ocean kom emellan oss… och er. Trots det hade jag viss kontakt med Bohr i Köpenhamn…

GOUDSMIT   Bohr kom till oss./

HEISENBERG   /vi försökte diskutera med Bohr de nya frågor som blivit aktuella genom kriget…/

GOUDSMIT   /många andra kom… Fermi som sagt, och Bethe … Frisch, Rotblat, Szilard.. och Einstein.

HEISENBERG   Ja, vi kom att arbeta var och en på sitt håll…

GOUDSMIT   Nå, så står då Tyskland vid vägs ände... i det närmaste... (förbindligt) Werner, hur vore det... skulle du inte kunna tänka dej att komma till Amerika nu?

HEISENBERG   Nej, jag ville inte överge Tyskland före kriget, och vill det än mindre nu. Det är här jag behövs.

GOUDSMIT   Är det inte att lite... övermaga? Ursäkta om jag uttrycker mej plumpt, men trots dej ligger allt i ruiner.

HEISENBERG   Jag försökte förklara det här redan i Ann Arbor... Jag är infödd i mitt språk... i ett sätt att tänka... det är en förutsättning för mej som fysiker... det är ett arbetsvillkor. Men det fanns ytterligare ett skäl. Många kollegor stödde mej när jag utsattes för politiska angrepp; att svika dem kunde jag inte. Och jag ville, och anser mej förpliktigad att, försvara den vetenskap som vuxit fram i Tyskland. Vi som valde att stanna kvar var tvungna att se till att folk och institutioner inte gick under... för att kunna fortsätta våra forskningsprogram… också efter ett krigsslut.

GOUDSMIT   Det kan bli problematiskt... vad skulle det vara?

HEISENBERG   Vi har arbetat på en Uran-maskin. Alltså, för att utvinna energi ur Uran-klyvning.

GOUDSMIT   Hur är det… är det Uran-235?

HEISENBERG   Ja, och med tungt vatten.

GOUDSMIT   Tungt vatten…

HEISENBERG   Vi har uppnått vissa lovande resultat när det gäller neutronöverskott. Ofta funderade vi på om ni arbetade med liknande saker i Amerika. Är du bekant med frågor av det här slaget?

GOUDSMIT (tvekar)  ...vissa inslag... är nya för mej.

HEISENBERG   Så... det har inte funnits ett program för militär tillämpning i Amerika?

GOUDSMIT (falskt leende)  Det har funnits viktigare saker att göra; kriget har krävt prioriteringar.

HEISENBERG   Jah... om amerikanska kollegor önskar veta mer om frågor kring Uran och speciellt energiutvinning, är de välkomna att besöka mitt laboratorium, så ska jag med glädje visa vad vi kommit fram till.

GOUDSMIT (besvärad och utan entusiasm)  Jaha... tack! Jag måste nog förbereda dej på att amerikanska myndigheter beslutat om internering, det gäller alla som haft viktiga funktioner i Tredje Riket. Din roll och andras kommer att granskas...

HEISENBERG   Jag har fått höra det när överste Pash körde mej hit.

GOUDSMIT   Det är en säkerhetsåtgärd från var sida...

HEISENBERG   Det har jag förståelse för. Det enda som egentligen oroar mej är min familj.

GOUDSMIT   Jag ska se vad jag kan göra.

HEISENBERG   Tack... Kan du ta emot ett brev till min hustru...?

    • Goudsmit nickar.
    • De skakar hand.
    • Heisenberg går ut med en vakt.
ur ..
   Bomben på Farm Hall
   - dramatiska stycken.

      (c) Lasse Rabenius


till startsidan
Boken ges ut på Lucifer forlag