till startsidan
      O M D Ö M E N
stopp Skärgårdstiftelsen
och Bibliotekstjänst
om boken

SKÄRENS HEMLIGHET

recensioner av boken och bokserien

köp tryckt bok
köp e-boken

ur
Stångmärket /Skärgårdsstiftelsen
5/2005


En resa med R:s tidsmaskin

Med boken Världsutställningen avslutar Lasse Rabenius sin historiska romanserie ... som utspelar sig i skärgårdarna kring Utö och Herrhamra ... i slutet av 1800-talet. Den röda tråden är jakten efter en sjömanskista som skulle befunnit sig ombord på skeppet Resande Man, när hon förliste någonstans mellan Utö och Landsort.

Kring detta tema spinner Rabenius skickligt en väv som blir alltmer gåtfull och som har många bottnar.
I den sista (?) boken spelar Världs-utställningen 1897 vid Galärvarvet i Stockholm en huvudroll. Själva utställningen skildras i boken så magnifikt att man inte kan undgå att känna viss avund mot en tid med

visioner som kunde ge utställningen en sådan strålglans!

Och upplösningen då? Den ska självfallet inte avslöjas här, men den är så häpnadsväckande och samtidigt avväpnande att jag tillåter mig misstänka att Rabenius, som visat att han har flera rävar bakom öronen, ändå planerar något slags fortsättning!

För den som vill göra en resa med Rabenius tidsmaskin för att få några mycket underhållande timmar rekommenderar jag hela sviten Skärens hemlighet:
Förlisningen,
Grosshandlaren på Utö, Herrhambra Gård och Världsutställningen.

Berndt Festin
ur
BTJ-häftet /Bibliotekstjänst
nr17 2005


Läsupplevelse av det litet mer ovanliga slaget

... Huvudhandlingen är förlagd till 1890-talets Stockholm och såväl tids- som lokalfärg är övertygande äkta. Det uttrycksfulla, variationsrika språket är inte speciellt anpassat till en yngre läsekrets utan riktar sig snarare till vuxna. Ett ganska stort antal historiska dokument är interfolierade i texten och gråmarkerade. Dessa hoppas förmodligen över av unga läsare som koncentrerar sig på själva storyn, medan historieintresserade vuxna säkert uppskattar att få ta del av faktauppgifter så som de ursprungligen formulerats.

Denna fantasieggande skildring, baserad på historiska dokument och illustrerad med svartvita arkivfotografier, ger en läsupplevelse av det litet mer ovanliga slaget.

Lars Rask