Lasse Rabenius hemsida                        

Lasse Rabenius

VÄLKOMMEN till min hemsida


Välj något av dessa ämnen ..

Författaren till böcker till Resande Man till förlaget till TågSpår

BÖCKER ..
Här presenterar jag böcker jag skrivit.

  Den Förlorade Ön       Den Förlorade Ön       Skärens hemlighet       Korpens Öga
Titel-1: Bomben på FarmHall. Vad var det som detonerade på godset FarmHall i krigets slutskede? Dramatik.
Titel-2: Den Förlorade Ön. Så här respektlöst kan man inte behandla Enid Blytons läsekrets. Menade hennes dotter. Roman.
Titel-3: Skärens Hemlighet. Var förliste örloggsskeppet Resande Man? Vrakjakt i en brytningstid då Utö förvandlades till ett semesterparadis. Roman.
Titel-4: Korpens Öga är en av sju `Eventyr og Historier´ skriven i H.C. Andersens anda..
Det var en gång en fattig flicka som trodde hon var en prinsessa ...

FÖRFATTAREN ..
Min huvudroll är författarens. Läs mer om min bakgrund och vilka ämnen jag kommit att fördjupa mig i.

FÖRLAGET ..
Här kan du köpa mina böcker.

BLOGGAR ..
•• teater, film och böcker
•• Heisenbergs dilemma - anteckningar till Bomben på Farm Hall
•• Lucifers Premoderna vånda

RESANDE MAN ..
Skeppet Resande Man förliste 1660. En del av skeppslasten bärgades redan några år senare, trots att vraket låg på djupt vatten. när åren gick förlorades kunskapen om vrakplatsen. Först 2012 lyckades en grupp amatördykare lokalisera vraket plats invid Landsort. Idag finns historien om förlisningen på VRAKmuseet i Stockholm.. men också i fyra romaner jag skrivit -- innan vraket blev känt.

TÅGSPÅR ..
är en tågsimulator - ett datorprogram du kan ladda ner för att dra spår och sedan köra tåg på. Det må vara en modelljärnväg eller en verklig bana.
Man kan alltså simulera körningar (Stockholm-Malmö t.ex) i den byggda terrängen. Alternativa linjesträckningar och tågsätt för höghastighetsbanor till exempel; aktuellt idag. Prestanda hos tågsätt i olika terräng simuleras fysikaliskt korrekt.
Programmet är begränsat till visning i 2D, körning i Windows 32-bitars mode.

SOL-kalender ..
Det finns flera problem med den nuvarande Gregorianska kalendern från medeltiden. Här ett förslag där tiden räknas i exakt jämna kvartal med 30 dagar i varje månad. För att få året att gå jämnt upp lägger man till fyra dagjämningar. Dessutom testar jag en 10-dagarsvecka med 10 timmar per dag. Du kan ladda ner denna kalender (i Win7--10) och se hur det hela skulle kunna fungera.

SYNFÄLTSTEST ..
Detta program strävar efter att efterlikna de professionella synfältsundersökningar som testar för glaukom. Mitt program kan inte ersätta en professionell medicinskt kontrollerad undersökning. Men jag hoppas mitt program är tillräkligt för att visa om testaren har synfältsbortfall, och därmed bör uppsöka ögonläkare.


lasse(a)rabenius.eu         lucifer.forlag(a)rabenius.eu         Fridhemsgatan 29, A 3tr    112 40 Stockholm    Sweden

Dessa sidor använder Google Analytics för besöksstatistik. Senast uppdaterad: 2024.0110


Lasse Rabenius
Resande Man Lars Rabenius