Lasse Rabenius hemsida                        

Lasse Rabenius

VÄLKOMMEN till min hemsida


Välj något av dessa ämnen ..

till böcker Författaren till förlaget till TågSpår till Synfälts-test

BÖCKER ..
Här presenterar jag böcker och dramer jag skrivit.
Fältet är brett:
      Den Förlorade Ön       Skärens hemlighet       Återseendet
Titel-1: Den Förlorade Ön. Så här respektlöst kan man inte behandla Enid Blytons läsekrets. Menade hennes dotter. Men om läsekretsen blivit vuxen? Roman.
Titel-2: Skärens Hemlighet. Var förliste örloggsskeppet Resande Man? Vrakjakt i en brytningstid då grosshandlare Lewin vill förvandla Utö till semesterparadis. Roman.
Titel-3: Återseendet. Världskriget är slut. Det nya Tyskland ska byggas ur ruiner: den Tyska Demokratiska Republiken. Drama.

FÖRLAGET ..
Här kan du köpa mina böcker.

BLOGGAR ..
över teaterföreställningar och filmer jag sett.
Fler bloggar finns i anslutning till ämnena.

FÖRFATTAREN ..
Min huvudroll är författarens, Läs mer om min bakgrund och vilka ämnen jag kommit att fördjupa mig i.

SYNFÄLTSTEST ..
Detta program strävar efter att efterlikna de professionella synfältsundersökningar som testar för glaukom. Mitt program kan inte ersätta en professionell medicinskt kontrollerad undersökning. Men jag hoppas mitt program är tillräkligt för att visa om testaren har synfältsbortfall, och därmed bör uppsöka ögonläkare.

TÅGSPÅR ..
är en tågsimulator - ett datorprogram du kan ladda ner för att dra spår och sedan köra tåg på. Det må vara en modelljärnväg eller en verklig bana.
Man kan alltså simulera körningar (Stockholm-Malmö t.ex) i den byggda terrängen. Alternativa linjesträckningar och tågsätt för höghastighetsbanor till exempel; aktuellt idag. Prestanda hos tågsätt i olika terräng simuleras fysikaliskt korrekt.
Programmet är begränsat till visning i 2D, körning i Windows 32-bitars mode.

SOL-kalender ..
Det finns flera problem med den nuvarande Gregorianska kalendern från medeltiden. Här ett förslag där tiden räknas i exakt jämna kvartal med 30 dagar i varje månad. För att få året att gå jämnt upp lägger man till fyra dagjämningar. Dessutom testar jag en 10-dagarsvecka med 10 timmar per dag. Du kan ladda ner denna kalender (i Win7--10) och se hur det hela skulle kunna fungera.


lasse(a)rabenius.eu         lucifer.förlag(a)rabenius.eu         Fridhemsgatan 29, A 3tr    112 40 Stockholm    Sweden

Dessa sidor använder Google Analytics för besöksstatistik. Senast uppdaterad: 2018.1101


Lasse Rabenius
Lars Rabenius