till startsidan

      Hem     Böcker     Teman     Blogg     Arbetsbok     Författaren     Förlaget     Butik     Deutsch     English    


H I S T O R I S K A   D O K U M E N T

Resande Man RESANDE MAN

Anders Franzén är mest känd för sitt fynd av regalskeppet Wasa. Men han var tidigt ute efter det gåtfulla kronskeppet Resande Man. Läs om problemen med att lokalisera skeppets förlisningsort.
    Ta också del av historiska rapporter om förlisningen som finns bevarade i arkiven.

    Anders Franzéns besvikelser

    Christer Horns brev

    Biuggs ögonvittnesskildring

    Förlisningsrapport från år 1699

    Var förliste Resande Man?
          - min granskning av dokumenten (2006)
          och bedömning av vrakfyndet (2021)

Biuggs vägL Ä G E T   I D A G

ResandeMan förliser! VRAKFYND 30 MAJ 2012
En dykargrupp (Michael Ågren &co) rapporterar om ett vrakfynd mellan Landsort och Viksten som de menar inte gärna kan vara något annat än Resande Man.
    I Svenska Dagbladet redovisas en side-scan-sonar-bild av ett vrak de lokaliserade 2012. Tillsammans med uppgifter om vrakets storlek och inspekterade föremål blir det hela mycket övertygande.
    Kartan här intill visar min tolkning av Resande Mans väg mot förlisningen och Biuggs vandring från landstigningen på Lanör till Lars Franks gård. Mer att läsa ovan i min granskning "Var förliste Resasnde Man".
    Det återstår dock att visa att det är Resande Man man hittat. Det blir nu marinarkeologer som får den viktiga uppgiften. Bland annat har en kopparplåt bärgats och kunnat dateras till tiden strax före förlisningsåret. Det lovar gott. Vi får bara hoppas att vraket får vara i fred tills detta helt avgörande arbete slutförts. Dykförbud råder för närvarande för detta tillskott till vårt marina kulturarv.