till startsidan

      Hem     Böcker     Teman     Blogg     Arbetsbok     Författaren     Förlaget     Butik     Deutsch     English    


Skärens hemlighet - teman
    Var kronoskeppet Resande Man förliste är Skärens hemlighet .
    En fiskarflicka på Utö tvingas söka efter vraket och dess last; för henne handlar det om överlevnad. Men hennes tre kamrater från stan tycker förstås mest att det är spännande. De hjälper henne gärna i vrakjakten.


Året 1660 gick örlogsskeppet Resande Man till botten i en vinterstorm i Stockholms södra skärgård. Men exakt var?
Denna skärens hemlighet eggar fyra ungdomar att komma vraket på spåren. Deras äventyrliga sökande tilldrar sig på 1890-talet. Därmed får vi också följa epokens möte mellan en gammal skärgårdskultur och den nya tid som per ångbåt anländer till öarna. Runt mänskorna snor sig moderniteten likt en boaorm.
Skärgården bär på en rik historia, förfärliga händelser, människor med makt och de utan. Jag har passat in en spännande berättelse i vad som faktiskt finns belagt. I första hand är dock detta en fri berättelse; fakta har fått underordna sig berättelsen. Läsaren kan undra var jag lagt gränssnittet mellan fakta och fiktion. Jag ska därför peka ut några händelser och människor i berättelserna om 'Skärens hemlighet' som är verkliga, eller har en verklig bakgrund.

LÄS OM :