Läs mer om Resande Man


Historisk bakgrund
skeppet Resande Man

ur Anders Franzens artikel i
Skärgårdsstiftelsens årsbok

(1988 Årgång 16 , s.101-109)

Karl XI:s förmyndarregering skickade greven m.m. Kristoffer Karl von Schlippenbach till Polen för att förhandla om ett polsk-svenskt fördrag riktat mot Ryssland.

”Den 18 november 1660 kom greve von Schlippenbach ut till Dalarö där icke blott örlogsskeppet Resande Man med 22 kanoner - utan fastmer Döden - väntade på honom.”
(Theatrum Europaeum utgiven 1699)

På morgonen den 22 november lättar man ankar och sätter med all sannolikhet kurs mot Danziger Gatt, en led mellan Utö och Landsort.

Just när man lämnat de yttersta skären bakom sig får man motvind som snabbt ökar och pressar skeppet tillbaka. När mörkret faller nödankrar man.

När morgonen gryr upptäcker man att skeppet råkat i lägervalI vid en större klippa. Full storm råder och troligen panik ombord eftersom skeppet redan hugger mot klipporna. I ett försök att rädda greven Schlippenach låter kaptenen sjösätta den lilla skeppsbåten. Sammanlagt 7 personer hoppar i båten som omedelbart kantrar.

Man lyckas få ut en tamp till den i vattnet kämpande greven som halas ombord halvdöd,

’’. . .men såsom de då var i fullt arbete därmed och redan hade stick om honom, sjönk skeppet i en hast neder, att de som ville hjälpa honom blev med honom borta”. (Christer Horn i brev)

Franzén organiserade flera dykarexpeditioner till havsbandet vid Landsort, men utan påtaglig framgång. Luttrad skriver han: Salig herr grevens ”saker och pagage” med bl.a. mutor till Johan Kasimir, den sista vasakungen, förefaller väl bevakade ej blott av Östersjöns alla nyckfulla vindar och kalla, mörka vatten, utan även av en sannskyldig djungel av ofullständiga, felstavade, motstridiga och svårtolkade uppgifter i de gamla dokumenten.

Läs om förlisningen i krönikan
Theatrum Europaeum
till startsidan