till startsidan
ur
Skärens hemlighet , Bok1 kapitel 5

Julius såg mot en person med skrynkliga fiskarbyxor.
- Det här är vår kusin, förklarade Ann.
- Å, sa Julius, kanske du kan ta oss med till skären häromkring? Vi letar efter ett vrak.
Personen svarade inte genast.
- Det är Fredrika alltså, förklarade Ann.
Personen gav Ann en arg blick, och gick därifrån.
- ...fast hon vill kallas Freddy, sa Ann när det redan var för sent.
- Hon kan segla, sa Rick och fortsatte tyst: säger hon.
Julius betraktade "fiskargrabben".

Freddy Julius
Ann Rick

Klicka på personerna
De sprang ifatt Freddy.
- Jag heter Julius. Jag träffade Rick och Ann på ångbåten hit.
Freddy fortsatte på vägen.
- Var inte arg Freddy, sa Ann. Julius har kommit hit med sin far. De letar efter gamla saker.
- Vi letar efter ett gammalt skepp från stormaktstiden, sa Julius.
- Jag letar efter snus till morfar, sa Freddy.
Hon verkade inte lyssna.
- Fartyget förliste i en storm, fortsatte Julius.
- Men antagligen har det blivit uppätet av skeppsmask, sa Rick.
- Skeppsmask?
- Masken äter upp trävirket, förklarade Rick, tills det blir som en schweizerost.
- Här finns inga schweizerostar, sa Freddy.
De tittade på henne. Hon var verkligen inte lätt att tas med.
- Du tror inte på oss va', sa Ann.
- Nej, ni tror visst att ni kan komma hit och slå i mig vilka skepparhistorier som helst. Min släkt har bott här i hundratals år. Det var en annan ordning här innan ni stadsbor kom och la er i. Vad har ni här att göra?


I ett tumult av nytt och gammalt mejslas huvudpersonernas karaktärer fram; i möten inbördes, i mellanhavanden med egoistiska grosshandlare, med gruvarbetare och skärgårdsfiskare på undantag, med myndiga patroner och med självlärda ingenjörer. I mötet med tiden.