Bygg en modelljärnväg i datorn    Hem     Beskrivning     Tåg     Banor     Skensystem     Skalor     Spårläggning     BanAnalys     Nedladdning     Om

Iore


Egenskaper hos lok och vagnar
    Malmbanan mellan gruvan i Kiruna och hamnen i Narvik är något i `hästväg´ för en järnbane-konstruktör. Kiruna ligger på 500 meters höjd över havet, Narvik på havsnivå. När banan byggdes kring sekelskiftet 1900 var det en storslagen prestation att lägga räls i fjällmarken, och bygga lok och vagnar som skulle klara malmtransporten. Den äldre tidens ånglok hade otillräckliga effekter kring ½ MegaWatt; de måste konstrueras om med allt högre prestanda. Hundra år senare ser vi elmaskiner som Iore med en effekt kring 10 MegaWatt. Och malmvagnen Mas i början som tog 42 ton, har utvecklats till dagens F040 som lastar 100 ton.
Kiruns-Narvik


T å g s p e c i f i k a t i o n     i   TågSpår   större versionen

Utvecklingen på malmbanan kan man simulera i TågSpår. Det kräver att lokens prestanda kan återges, liksom malmvagnarnas. Det behövs egenskaper som längd, vikt, dragkraft hos loken, lastkapacitet hos vagnarna. Just detta klarar programmet av att simulera; det har en s.k fysikmotor som klarar kraftberäkningar. För malmbanan och för andra projekt. Låt mig visa hur det ser ut med detta exempel ..

Iore-F050 spec

I fönstret här ovan syns specifikationen för loket Iore och de 68 malmvagnarna av typ F040 (de lila fälten). Där kan man skriva in de egenskaper man känner till. Och är inte alla egenskaper kända genererar programmet dessa, bara man åtminstone anger tågdelens typ (ång, diesel, el, spårvagn, person-, gods-, eller malmvagn), längd och antalet delar: klicka då på knappen [komplettera]. Enklast är dock att skapa ett tågsätt med hjälp av [TÅG-REGISTRET]. När du trycker den knappen syns fönstret nedan.

Tågregister


Utförliga instruktioner för hur man arbetar med alla dessa fönster:   TÅGSPEC   REGISTER   EFFEKT finns på respektive plats i en Hjälp-funktion.

För att testa prestanda hos ett tågsätt kan man förutom att köra olika banor även följa kraftutvecklingen och hastigheter i ett EFFEKTdiagram i realtid. Klicka på den stora knappen [KRAFT-kurva >>>] i bilden ovan så öppnas ett nytt fönster som syns här under: där kan man studera Iore+F040 (750 meter tågsätt med 68 vagnar). När elmotorns kraftutveckling (röd kurva) möts av olika motståndskrafter (blå kurva) får vi en resultant (grå kurva). Med ökad tågfart stiger motståndet och blir till slut lika stort som maskinens kraftutveckling - den blå kurvan möter den röda - och då har tåget nått sin maxhastighet.

Effekt SJ:F

KiNa-panorama

Nå, när tåget är specificerat är det dags att köra det hela. KÖRpulpeten som syns här ovan är dubblerad i den större versionen av TågSpår. Den undre pulpeten visar lokets dragkraft och motstådskrafter. Dessutom kan man där läsa av aktuell bränslenivå för ång- och diesellok, samt vilken acceleration och inbromsning tågsättet maximalt klarar.
Den övre styrpulpeten har förändrats. Där kan du antingen ställa in simuleringen för körning på en modelljärnväg. Eller, i ett avancerat/realistiskt läge, köra tågsätten som på verkliga järnvägsbanor; med det kraftspel som finns i programmets fysikmotor. Det betyder att fartspaken då har ett neutralläge, ett accelerationsfält och ett bromsfält.


till startsidan
Lucifer förlag
lasse@rabenius.eu