Bygg en modelljärnväg i datorn    Hem     Beskrivning     Tåg     Banor     Skensystem     Skalor     Spårläggning     BanAnalys     Nedladdning     Om
TågSpår (c) Lasse Rabenius
- spårläggning


Det finns två sätt att lägga spår i programmet TågSpår ..

1.. Om man redan har skenor använder man BYGGpanelens knappar med fördefinierade längder och krökningar. Samma sak om man bestämt sig för en viss modellskala och tillverkare. Spårläggning med måttsatta skenor beskrivs utförligt i handboken (pdf-fil), och i ett särskilt avsnitt om skalor och skenmallar.

2.. Den andra metoden för spårläggning använder skenor med fria längder och radier. Detta sätt är lämpligt om man bygger en anläggning som till stor del består av flexibla spår eller spår som man tillverkat själv. Metoden är även lämplig om man vill göra en datormodell av en verklig förebild utan att man nödvändigtvis bygger en fysisk anläggning.

fixa och fria skenor

Dessa två arbetssätt, med "fixa" respektive "fria" skenor, kan kombineras i TågSpår utan problem. En intressant möjlighet är att snabbt skissa anläggningen med den fria metoden, för att sedan successivt ersätta fria bandelar med exakta mått med hjälp av den fixa metoden.

I det följande ska jag beskriva banor som läggs utan tanke på exakt skenlängd, dvs. helt fritt.

Bygga med fria skenor

Spårsystemet byggs upp med punkter och länkar mellan dem. Punkterna placeras på BYGG-planen med ett musklick (vänster knapp). En länk kan skapas genom att man markerar två punkter, och sedan klickar på BYGG-panelens "länk"-knapp. Något som vi kan kalla fria klick-metoden.
Ett annat och lite enklare sätt att bygga fria banor är att dra fram spår med musen, fria dra-metoden. Låt mig börja med den.

Dra-metoden
Töm skärmen med knappen "TömSkärm" på BYGG-planen.
Flytta muspekaren till en plats på planen, där du vill börja lägga ett spår. Spåret kommer att gå åt höger (om du vill dra spåret i en annan riktning, läs här).
1. Tryck ner vänster musknapp och håll knappen nedtryckt; en punkt bildas.
2. Flytta muspekaren åt höger över planen medan du håller knappen nedtryckt. Ett böjligt streck ritas som följer din dragning över planen.
3. Släpp upp musknappen på lämpligt ställe; där skapas då en ny punkt som är förbunden med utgångspunkten.

Om du nu vill dra banan vidare från den nya punkten, trycker du ner vänster mus-knapp precis på den nya punkten, drar muspekaren med knappen nedtryckt över planen, och släpper upp på en ny plats. Osv.

Förbinda punkter
Antag att du vill förbinda två punkter som redan finns på planen. Tryck ner musknappen över den första punkten. Dra musen bort till den andra, och när den lyser upp, så släpp upp musknappen. Hela tiden följer det böjliga strecket med; eventuellt hoppar det till när du når den andra punkten.
För att den här förbindelsen ska skapas, måste de två punkterna vara möjliga att förbinda. Hur vet man att de är det? Förenklat kan man säga att punkterna måste peka i riktning mot varandra. Det här förklaras bäst med några bilder.
(exemplet här använder filen "Lankar.TRA")

kan punkterna förbindas?

Antag att vi vill förbinda punkt(2) med de andra punkterna som grupperar sig runt den. Alla dessa punkter, (3) (5) (7) (9) (11) och (13), låter sig förbindas med (2). Hur då? Jag ska demonstrera hur det kan se ut.

länkade: 2-3 och 2-(15)-5 Bandelarna 1-2 och 3-4 ligger på en rät linje. När (2) förbinds med (3) ritas en linje mellan dem. Inget konstigt. Titta nu på bandelen 5-6; den är parallell med 1-2. Här förmedlas övergången från (2) till (5) med en ny punkt(15). Den skapas automatiskt av programmet.
Förutsättningen för att de här förbindelserna ska skapas med TågSpår är att punkterna(2) och (3), respektive (2) och (5) pekar i riktning mot varandra.

Förbindelserna 2-3 och 2-5 kan skapas med dra-mtoden som beskrivits ovan; alltså klicka på första punkten, håll nedtryckt, dra musen till andra punkten och släpp upp musknappen där. Det finns också ett annat sätt att länka samman punkterna. Innan vi går vidare med de andra punkterna på bilden ska jag beskriva den s.k. klick-metoden.

Klick-metoden. Två punkter markeras genom att man för muspekaren över dem (utan att klicka); de tänds då röda. På BYGG-panelens Länk-ruta kan vi läsa av punkternas n:r .. "p1-p2", i vårt fall "2-3". I samma ruta finns knappen som skapar en länk.. "länk". Tryck på den och länken 2-3 skapas (automatiskt).

kan punkterna förbindas?

Spårsystemet byggs alltså upp med punkter och länkar mellan dem. Varje länk är en rät linje eller en cirkelbåge. Dvs. en rät linje av bestämd längd, eller en cirkelbåge med bestämd radie och bågvinkel (mindre än 180 grader).
I vårt exempel är längden på bandelen 2-3 1063.63 mm, en dryg meter modelljärnväg alltså. Det står i Länk-rutan.

Låt oss nu fortätta undersöka hur förbindelser skapas med de övriga punkterna. När bandelen 1-2 förbinds med 7-8 respektive 9-10 skapas i båda fallen en extra punkt(16) respektive (17) (det sker automatiskt). Den extra punkten förbinder två cirkelbågar i en mjuk S-kurva. Radien till de två cirkelbågarna i S:et är lika stora.

länkade: 2-(16)-7 och 2-(17)-9

De två sista förbindelserna 2-11 repektive 2-13 ser emellertid annorlunda ut (bilden nedan). Här skapas något som ser ut som ett "J". Varför? I fallet 2-13 är det den rimliga förbindelsen.

länkade: 2-(18)-11 och 2-(19)-13

För fallet 2-11 är det faktiskt möjligt att tänka sig både S-formen och J-formen. Vilken är bäst? Det bestämmer du! Man kan t.ex. tycka att bågradien 2-18 är för skarp; att tågen inte skulle klara den i verkligheten. Radien är 242 mm för en H0 modelljärnväg; i verkliga livet är det 21 meter. Märklin tillåter en minsta krökningsradie på 282,5 mm (industrispår) och det klarar bara de mindre loken. Och vi ska inte tala om SJ/banverkets krav!
Den alternativa dragningen 2-(20)-11 har en mer än dubbelt så stor radie på H0:524 mm (45 meter i terrängen), och det är helt OK (för modelljärnvägen).

länkade: 2-(18)-11 och 2-(20)-11

Hur kan man då bestämma vilken form som skapas vid en dragning? Du ändrar inställning mellan J och S-form genom att före dragningen klicka på 'Skapa' i Länk-rutan på BYGG-panelen. Som du märker ändras då 'länk'-knappen mellan formerna I J C S och länk. Alternativet länk betyder att programmet väljer åt dig.

Till sist. Att tänka på när man förbinder två punkter på detta sätt är deras riktningar. De ska alltså peka mot varandra längs den tänkta förbindelsen. Om punkten är felriktad kan man vända den. Klicka på knappen 'vänd' i BYGGpanelens Punkt-ruta (eller motsvarande på Analys-panelen).

till startsidan
Lucifer förlag
lasse@rabenius.eu