Bygg en modelljärnväg i datorn    Hem     Beskrivning     Tåg     Banor     Skensystem     Skalor     Spårläggning     BanAnalys     Nedladdning     Om
TågSpår (c) Lasse Rabenius
- analys & korrigeringar vid spårläggning

BANDATA-panelen använder du för krävande byggen. Som när du ska mäta upp avstånd mellan spår för att t.ex lägga till ett parallellspår, eller som hjälp när du ska passa in raka längder mellan punkter.
BANDATA-panelen
Andra nyttiga användningar av BANDATApaneln är att ta bort eller flytta hela områden av punkter, t.ex ett stationsomåde som inte ligger rätt på spårplanen. Eller när man vill namnge ett helt område, eller lägga det på en viss höjd.
Det som följer nedan är en annan funktion då panelen behövs, nämligen då något gått snett i bygget, något som kräver analys och korrigering.

När man bygger komplicerade banor uppstår förr eller senare oönskade fel. Fel uppkommer för att kurvgeometrin inte tillåter vilka kombinationer som helst av spårlängder och kurvradier. Man får kompromissa. Det får du hjälp med här.
    Det kan också hända att du har en spåridé som jag inte kunnat förutse. Programmet kanske vägrar att utföra din plan. Det kan också hända vid testkörning att tåg plötsligt fastnar på en punkt för att du missat någon detalj under bygget.
I alla dessa fall kan man förhoppningsvis lösa problemen om man går in på detaljnivå i programmet. Med BANDATApanelen kan man hitta fel och göra korrigeringar - bara man vet hur punkter är definierade i TågSpår.
    En tågbana är uppenbarligen uppbyggd av skenor som antingen är raka eller böjda. I TågSpår bildar en följd skenor av samma sort en länk. Varje länk börjar och slutar i en punkt.

Korrigerings-panelen
        Den här panelen hämtar du från BYGGpanelen: gå till menyraden överst, klicka på ^Bandata.

Hur gör man korrigeringar? Bilden visar data om punkten 67 (vid den blå pilen på planen) och dess omgivning. Vi ser på spårplanen att punkten är en signal som visar grönt. En grön punkt är av 'typ 1', vilket står skrivet på panelen strax under den gula punktcirkeln (67). En punkt som visar röd signal skulle vara av 'typ -1'.
      Om du skulle vilja ändra till en röd punkt skriver du in ett minustecken i rutan. Du ser då omedelbart att punkten 67 på spårplanen blir röd. Tryck 'ÄNDRA' på BANDATApanelen. När du är nöjd med dina ändringar trycker du 'SPARA' (på BYGGpanelen). Det är så det går till när du korrigerar bandata.

Vilka andra typer av punkter finns det?
Punkter som markerar tunnel är av 'typ 2'. Punkter inne i en tunnel är av 'typ -2'. Bropunkter är av 'typ 3'; om bron binds samman av flera punkter är de inre av 'typ -3'. Alltså:

  grön/röd/gul/ingen signal: +1/-1/-7/0
  tunnel: +/- 2
  bro: +/- 3
  korsväxel: +/- 4 40
  vändskiva: +/- 6 60
  3vägsväxel: +/- 8 80
En (dubbel) korsväxel består av fyra punkter. En sådan syns på bilden ovan. Om alla fyra punkter åsätts typvärdet 4 manövreras växlarna samfällt med ett enda klick på någon av punkterna. Om typvärdet är 0 manövreras spårkorsets som enskilda växlar var för sig.
I senare avbildnigar av samma korsväxel syns en blå centralpunkt varifrån korsväxeln manövreras. Dubbel korsningsväxel

      En vändskiva består av en cirkel med anlutningpunkter. Skivans centralpunkt har typkoden '60'. Mellan två av anlutningpunkterna ligger ett vändspår. Vändspårets ändpunkter är av 'typ 6'. Övriga punkter runt vändskivan är av 'typ -6'. Dessa punktvärden ändras när vändspåret vrids.
     
Allt det här syns när du för muspekaren över punkter på färdiga spårplaner. Om det visar sig att programmet inte registrerat typen av punkt korrekt, kan du alltså ändra det med korrigeringspanelen.ANDRA KORRIGERINGAR
Jag ska nedan gå igenom hur man med olika metoder korrigerar
1..skeva förbindelser mellan skenor
2..felaktigt definierade punktförbindelser

1..Skeva spårskarvar.

Avvikelse. Skarven/punkten mellan två länkar/skenor kan vara skev i den meningen att skenor som möts i en punkt inte har samma riktning. Det är lätt att förstå vad som menas när det gäller raka skenor. För böjda skenor måste man förstå begreppet 'tangent'. Lägg en linjal mot den böjda skenan - linjalen är då skenans tangent, och den ändrar riktning utefter skenan. Viktigast här är tangentens riktning i förbindelsepunkten mellan två skenor är samma. I så fall ska det stå 'Skev=0' på BANDATApanelen. Du kan ställa in den maximala skevhet/avvikelse du kan acceptera, t.ex 50 o/oo.


2..Felaktigt definierade punktförbindelser

Denna bild visar hur förbindelserna mellan de fyra punkterna blivit felaktigt registrerade av programmet. Det skedde när vi försökte förbinda punkt(4) med punkt(2). Felet borde inte uppstå, men kan inträffa.
Avvikelse i punkt(2) Felet är lätt att korrigera. Om man flyttar punkt-siffran(4) till punkten på andra sidan av korrigeringspanelen där det nu står (0), blir det rätt: då möts spår från punkterna(1) och (4) i punkt(2) för att fortsätta mot punkt(3). Ge bara akt på riktningen i punkt(2), så blir detta klart. Lämpligen bör man också flytta på '535.97', banlängden mellan punkterna(2) och (4).
Det är alltså bara att byta plats på (0) och (4), samt på /0/ och /535.97/ på ömse sidor om punkt(2) genom att skriva in dessa värden i rutorna. 'SPARA'.


till startsidan
Lucifer förlag
lasse@rabenius.eu