Bygg en modelljärnväg i datorn    Hem     Beskrivning     Tåg     Banor     Skensystem     Skalor     Spårläggning     BanAnalys     Nedladdning     Om
TågSpår (c) Lasse Rabenius
- skensystem för olika modelljärnvägar

När du bygger en bana väljer du bland en mängd skenor som alla har sina speciella mått. Här ska jag beskriva hur skenor specificeras i TågSpår.
Och hur du lägger ut dem på spårplanen med BYGGpanelen.

# Om skenors mått

exempel på skenor i Märklin-M-H0

På bilden här intill finns raka och böjda skenor. Du urskiljer lätt att de flesta raka skenorna har längden 180 mm. De böjda har alla samma krökningsradie 360 mm med vinkeln 30 grader. De raka specificeras I=180. De böjda C=(360)30.
    Men här finns också två sammansatta skenor, en växel och ett spårkors. Växeln är sammansatt av en rak och en böjd skena med de tidigare nämnda måtten. Växeln specificeras därför: V = 180 (360)30.
    Spårkorset är en s.k dubbel korsningsväxel. Det raka korset består av två raka längder 192.9' mm; de böjda skenorna är desamma som tidigare. Sätter man samman dessa delar får vi specifikationen: X = 192.9 (360)30.
    Att växeln och korset kallas breda beror på att de ingår i en större grupp skenor. Dessa tillhör Märklins metallskenor i skala H0. Låt oss se på hela laguppställningen.

Märklin skensystem M

När du först får upp BYGG-panelen visas Märklins system för Metall-skenor. Det har de raka skenorna 180 90 70 45 33.75 22.5 16 8 mm. Och böjda med radierna 286' 360 437' mm, med gradtal som 30 22.5 15 7.5 . Därtill olika typer av växlar och spårkors. Allt detta utgör ett eget skensystem.
    Som du ser finns här bland annat tre olika typer av växlar: vanlig, trevägs och kurvväxel. På bilden härunder visas hur de ser ut på spårplanen (den finns i nedladdningspaketet).

Märklin skensystem M

Båda dessa fönster här ovan kan du klicka fram från BYGGpanelen. Och ytterst viktigt: raderna i skensystemet kan du redigera direkt på egen hand om du skulle sakna någon skena eller om något mått inte skulle stämma. Du kan till och med skapa ett eget skensystem.
Låt oss nu titta på ett annat skensystem som finns att hämta i TågSpårs skenarkiv.

# miniTRIX: ett skensystem i skala N
miniTRIX: skensystem i skala N
Det ser ju ganska komplicerat ut, och det kräver lite möda att tränga in i alla möjligheter av raka och böjda spår och deras kombinationer; och inse hur man placerar växlar och spårkors. Det blir möjligen lite enklare om man studerar en bana där skensystemet använts - se här hur skensystemets radier fungerar i helheten..
miniTRIX: banexempel
Det intressanta med miniTrix är att de sex radierna R1 till R6 grupperar sig i par. Varje par bildar parallellspår på distansen 33.6 mm. Denna distans uppstår när man lägger ut ett par breda växlar=104.2(194.6)24 (syns i övre delen av banslingan). Distansen uppstår även när man lägger ut smala spårkors X-smal=129.8(362.6)15, som syns i den undre delen av spårslingan (fyra stycken till och med). Här nedan visar jag hur man bygger en sådan smal korsväxel.
    Först kollar vi in spårkorsets data i skensystemfönstret till höger; det får vi upp genom att klicka på ^Skensystem i menyn. Där framgår att de raka spåren som bildar själva korset har längden 129.8 mm och att vinkeln dem emellan är 15 grader.
skapa smalt spårkors
Härefter ställer vi in BYGGpanelen för att kunna lägga ut detta spårkors på spårplanen. I det här exemplet är banpunkten (5) markerad (uppe till vänster i bilden); det betyder att spårkorset ska läggas ut vridet åt höger (medsols). För att lägga ut korset på spårplanen gör du följande..
    2.. klicka på 'X' = skentypen spårkors
    3.. klicka fram varianten 'X-smal' i det grå fältet
    4.. vrid korset till höger: klicka rutan under bilden på korset
         klicka samma ruta en gång till för att få fram korsväxeln = blå prick i mitten
    5.. klicka på bilden av spårkorset, så läggs växeln ut

# Andra skenor och andra system

I stycket ovan visade jag hur man lägger ut en smal korsväxel i skensystemet miniTrix-N. Den breda korsväxeln 'X-bred=104.2(194.6)30' lägger du ut på liknande sätt. Liksom för alla fördefinierade skenor i skensystemet. Det intressanta är att möjligheterna inte stannar där.
   Alla sammansatta skenor som kurvväxlar, trevägsväxlar kan du skapa själv med de delar som ingår. På spårplanen kan du studera en kurvväxel som B-kurvR1=33.6(194.6)30. Den består av tre delar, som du kan skapa en i taget: en rak skena I=33.6 + en böjd C=(194.6)30 och sedan från växelpunkten en böjd C=(194.6)30 (växeln syns på stora spårplanen nere till vänster).
   Detta krångliga sätt att lägga ut en sammansatt skena slipper du eftersom skenan redan finns. Men om skenan saknas - ja då kan du konstruera den direkt på spårplanen. Alternativt kan du skriva in den i skensystemet, men då måste den kunna specificeras med skrivningsreglerna.
   Denna sida av TågSpår vill jag behålla: flexibiliteten - man ska alltid kunna skapa precis vilka skenor som helst. För att få fram varianter på standardmåtten, trycka man på '-+'knapparna på BYGGpanelen, och på 'v'knappen som pekar på vinkeln. Om du inte får fram önskat mått för din skena kan du skriva in värdet själv i rutan bredvid.

Sammanfattningsvis. Du kan lägga ut skenor med standard-mått, som du då ställt in i förväg. Programmet är dock fullständigt flexibelt: du kan själv skriva in vilka värden du vill på raka och böjda skenor, på växlar och spårkors.
(Och om du inte ens nöjer dig med det kan du lägga en bana helt fritt genom placera muspekaren någonstans på planen, hålla vänster musknapp nedtryckt medan du drar med musen. Exempel .)

till startsidan
Lucifer förlag
lasse@rabenius.eu