Bygg en modelljärnväg i datorn    Hem     Beskrivning     Tåg     Banor     Skensystem     Skalor     Spårläggning     BanAnalys     Nedladdning     Om
Vad kan man bygga med TågSpår?

Med programmet TågSpår kan du skapa en datoranläggningen i 2D som kan se ut nästan hur som helst.


Jag ska med några exempel visa vad du kan bygga och sedan köra. I första exemplet utgår jag från en tåganläggning i skala N (1:160); den flyttas över till datorskärmen genom att förminskas 15 gånger. Den här avbildningen utgår från att varje skena har en viss längd en viss krökning. Mer om det nedan. Man kan också bygga en modell med spår som har fri längd och fri krökningsradie. Det krävs om man vill avbilda till exempel Stockholms spårvägar eller Nynäsbanan.
Sammanlagt ska jag visa fem exempel som alla finns med i nedladdnings paketet. Det första exemplet här nedan får rum i ett bostadsrum (7 m2), det andra i en större källarlokal (200 m2), det tredje i en industrilokal (600 m2). Det fjärde exemplet, som bygger på geografin kring Nynäshamn, skulle väl kräva en trädgårdstomt (2500 m2). Det sista exemplet fungerar bara på datorskärmen; förebilden här är malmbanan Kiruna-Narvik, 170 km (i skala Z motsvarar det 772 längdmeter).
Tomteboda1.. En anläggning i storleksklassen några meter
        (i skala N (1:160) = 1.6 x 4.2 m2)
Programmet TågSpår är väl förberett för simuleringar av anläggningar som får plats inom ett rums väggar hemma. Det här exemplet avbildar en modelljärnväg i N-skala. För att rymmas på datorskärmen skalas den i nästa steg ner med 1:15 (en 104.2 mm N-skena på rumsgolvet blir 7 mm på skärmen).
Vi ska titta på en datormodell av en miniTrix-anläggning i denna skala. Modellen har två broar, två tunnlar, 2 vändskivor, 35 växlar, 5 korsväxlar och 24 signaler.
Malma-banan uppställd i TågSpår

Malma-banan är byggd med ett skensystem från miniTrix. Det kräver en hel del passning av av skenlängder. Man får god hjälp med detta i BYGGdelen av programmet. När man väl börjar testa anläggningen finns flera sätt att utvärdera den:
man kan 1/tänka ut olika köruppdrag, 2/planlägga dem i en tidtabell. Här nedan är ett sådant försök.

Hur man skapar en tidtabell beskrivs i programmets hjälpsystem. T.ex betyder ` <-(073)´ i tabellen nedan att Tåg.1 `vid Sjöliens vändskiva ska avgå´ klockan 7:00.
För att sedan klockan 7:01 `-><(160)´ d.v.s `koppla-på vagnarna på spår 6 i Sjöliens hamn´
Uppdrag och tidtabell
2.. En stor anläggning 1 : 5.000
        (i skala H0 = 10 x 20 m2)

Här en stor modellanläggning: spårplanen för SMJ-banan (183 m2), som finns på Rosenlundsgatan i Stockholm. Den är byggd i skala H0, och får plats på en 17"-datorskärm i skalan 1 : 60.

SMJ spårsystem SMJ spårsystem - klicka på bilden för att se detaljer3.. En större anläggning 1 : 22.000
        (skala Z = 20 x 30 m2)

Den här spårplanen används för att simulera spårtrafiken som fanns i Stockholm kring året 1965. I skalan Z (1:220) skulle det kräva ett utrymme av 20 x 30 kvm. På en 17"-datorskärm (1280 x 1024 pixlar) får detta rum i TågSpår-skalan 1 : 100.

Stockholms Spårvägar 1965
Spårvägar i Stockholm 1965, fyra innerstadslinjer        4.. En anläggning i skala 1:60.000
        (för en trädgård i skala Z = 34 x 84 m2)

Här en verkligt stor anläggning: spårplanen för ÖRN-banan - 2900 m2 om den tänks byggd i skala Z.
I verkligheten var det tänkt att en järnbana skulle byggas till en planerad badort vid Örn nära Landsort.
Allt fanns på Carl Nissens ritbord 1899 och nu på min datorskärm.

banan Walsjö-Örn
Bibana till kurorten Örn utanför Nynäshamn, 18 km5.. En anläggning i skala 1:381.000
        (170 km bana -> i skala Z motsvarar det 772 längdmeter)

banan Kiruna-Narvik

Den här banan har den verkliga järnbanan Kiruna-Narvik som förebild. Den började byggas 1884/98 och var färdig 1902. Malmbanan mellan Kiruna och Riksgränsen var den första längre järnväg i Sverige som elektrifierades, vilket skedde redan 1915. Till Narvik blev elektrifieringen klar 1923.
6.. En datormodell i skala   1 : 1.000.000
        (500 km bana -> i skala Z motsvarar det ... 2273 meter)

Höghastighetsbanor

En modell av en höghastighetsjärnväg Stockholm-Göteborg/Malmö (bansträcka 500 km). Jag har nu byggt banan genom att anpassa TågSpår. Jag har försökt följa de utredningar som presenterats, men linjesträckor måste ändå betraktas som utkast. Genom att i TågSpår ändra linjedragningar och tågegenskaper kan du kanske utmana Trafikverket med en praktisk och ekonomisk lösning. Min testkörning visar att STO-GÖT klaras på 2 tim exakt (inklusive stopp vid större orter); STO-MAL skulle ta 2 tim 24 min; i båda fallen med det tyska tågsättet ICE-3 (maxfart 350 km/tim).

till startsidan
Lucifer förlag
lasse@rabenius.eu