Bygg en modelljärnväg i datorn    Hem     Beskrivning     Tåg     Banor     Skensystem     Skalor     Spårläggning     BanAnalys     Nedladdning     Om
TågSpår (c) Lasse Rabenius
- modelljärnvägar i olika skalor

I TågSpår kan du i datorn avbilda modelljärnvägar i alla skalor..
D G 1 0 S 00 H0 C TT N Z T M
1:10 1:22,5 1:32 1:45/48 1:64 1:76 1:87 1:100 1:120 1:160 1:220 1:450 1:1000

Skalan för en modelljärnväg bestämmer vilka skenmått som används, och de är olika för olika tillverkare av modelljärnvägar. Normalt väljer du därför ett skensystem (alltså skala och skenmått) i samband med att du väljer en tillverkare. Läs om hur du ställer in TågSpår för olika skensystem på särskild plats. Här ska jag redovisa hur du kan ändra en befintlig skala i TågSpår och vad det får för konsekvenser.


Vad kan man använda skalorna till i programmet?

Det finns två sätt att använda skalorna i programmet. Man kan välja att börja med att sätta en skala och så bygga banan med de standardmått för skenor som är förknippade med skalan. T.ex. har Märklin-M H0-skala standardlängden 180 mm på raka skenor, och 360 mm på kurvradien. Dessa mått blir på sätt och vis riktgivare för banan som sådan och bör inte ändras när banan byggs. Banan storlek på datorskärmen kan dock ändras när och hur som helst.

Det andra sättet att använda skala-funktionen utgår från en färdig bana och därmed från fixerade skenmått. Antag att man i detta läge ändrar modell-skala, t.ex. från H0 till N. Syftet skulle kunna vara att undersöka hur stor anläggningen blir i olika skalor. Hur blir bredd och längd på banan? Får den plats inom ett rums väggar, eller på ett bord, eller i trädgården? Måste jag gå ner i skala för att kunna bygga alla delar i drömanläggningen?
   Detta arbetssätt illustreras med bilderna här intill. En Märklin-anläggning skalas här ned från ytan 1,3 x 2,5 m2 i H0, till knappt en tredjedel i skalan N, ytan 0,7 x 1,4 m2. En egenskap hos skala-funktionen i programmet är alltså att man kan pröva sig fram: om jag vet vad jag vill få med i anläggningen (antingen det gäller en godsterminal, en linjesträckning över stationer etc.), får jag hjälp att bestämma lämplig skala.
   I detta arbetssätt måste man vara medveten om att skensystemets mått förändras med skalan. Med en ny skala stämmer spårsystemet inte längre med ett speciellt modelljärnvägs-fabrikat.

Jag ska göra dessa resonemang tydligare med några exempel. Samtidigt kan jag visa hur man utför inställningarna.

detalj på BYGG-panelen: här ställer man in skalan
V
V
detalj på BYGG-panelen: 
	här ställer man in skalan
V
V
detalj på BYGG-panelen: 
	här ställer man in skalan

Hur ställer man in en skala i programmet?

Vi arbetar mot tre plan: datorskärmen, modelljärnvägen och verkligheten. Kalla dessa tre för TS, MJ och RE. Antag att vi har en modelljärnväg i skala H0; den har förminskat verklighetens tåg och spår så att en godsvagn på 8,7 meter blir 10 cm på modellspåret, d.v.s skalan MJ:RE = 1:87. Modelljärnvägen förminskas i sin tur för att passa på datorskärmen, t.ex i en skala TS:MJ = 1:20. Den 10 cm långa godsvagnen, blir då 5 mm på skärmen.

För att fortsätta med exemplet på bilderna ovan: här har vi valt att gå ner i skala till N, där MJ:RE = 1:160, dvs en modelljärnväg som är ännu mindre än H0-avbildningen. Godsvagnen som var 10 cm i H0, mäter nu endast 5,4 cm på N-spåret. Den här förändringen av skala får vi fram genom att trycka på den rödmarkerade pilknappen till vänster om det vita skala-fältet.

Hur syns då ändringen av skala på modelljärnvägen på datorskärmen? Inte alls faktiskt. Man skulle kunnat tänka sig att en bana som ändras från H0 till N skulle bli mindre på skärmen, ungefär halva längder. Men jag har valt att låta banans storlek på skärmen vara oförändrad; det sker genom att skalan mellan modelljärnvägen och datorskärmen ändras automatiskt, så att banan synes vara lika stor som tidigare. Skälet till denna konstruktion är att om banstorleken skulle halveras, så skulle man ändå vara tvungen att förstora banan för att den skulle fylla skärmen som tidigare.

I bildsekvensen syns hur vi vid övergången från H0 till N automatiskt fått TågSpår-skalan 1:10,9. Om man nu vill ändra banans storlek på skärmen går det alldeles utmärkt. Man trycker bara på knapparna till vänster eller höger om det gula skala-fältet. Eller skriver in ett eget värde i fältet. Vill man alltså vid ett senare tillfälle skapa utrymme för mer spår, kan man med en knapptryckning ändra TS-skalan; och flytta spårsystemet över skärmen om det krävs (de fyra väderstrecks-knapparna i Visa-rutan ovan).

till startsidan
Lucifer förlag
lasse@rabenius.eu