till startsidan

      Hem     Böcker     Teman     Blogg     Arbetsbok     Författaren     Förlaget     Butik     Deutsch     English    

K O N S T R U K T I O N E R

Vad vet vi egentligen om världen? Finns det någon metod att skilja ut subjektiva fantasier från verkliga förhållanden?
Denna fråga har sysselsatt mig inom akademin: hur får vi kunskap om världen? Det tycks finns ett evigt glapp mellan vår förståelse och det vi riktar vår förståelse mot - så vad är då det?
Det finns fler sätt att närma sig frågan vad mänsklig kunskap är. Inom konsten har man ständigt ifrågasatt gränser - en forskning på sitt sätt om vad som är verkligt verkligt.

  VERKLIGHET ELLER KONSTRUKTION - observatörens dilemma

  FIKTIONENS OCH VERKLIGHETENS SPEGLAR - Anna Odells konstprojekt

  MALKOVICH - den farlige förföraren

  TROLLKARLENS LÄRLING - berättelsens gränser