Premodern tidningsdistribution
      Hem    Bakgrund     Lucifers blogg     Pressröster     Om                English    
Lucifer

beslöt att åter nedstiga till jorden
söndagen den 13 december 2009
Michael&Lucifer

  sedan han på detta sätt åkallats:


  Ärkeängeln Michael:   Hej L! När det gäller demokrati är det inte aktuellt inom organisationen. Därmed inte sagt att vi tacksamt tar emot synpunkter.

  Lucifer:   Jag har tolkat ditt budskap välvilligt - jag antar att du menar "Därmed inte sagt att vi INTE tacksamt tar emot synpunkter...".
  Egentligen står det i ditt brev att ni inte (tacksamt) tar emot synpunkter.
  Vem som helst som läser dina ord måste fråga sig om inte detta ligger närmare sanningen.

  Michael:   Som djävulen läser bibeln, skulle jag kunna kontra med...
  Men jag föreslår att vi diskuterar igenom ämnet när vi ses istället. Det blir så lätt feltolkningar i skriftväxling.

  Lucifer:   Så låt oss då mötas Michael.
  Jag åtar mig att undersöka vad som är feltolkning och vad som är verklighet.


En ängel är ett andeväsen vars uppgift är att tjäna Gud.

  Oftast förekommer de som budbärare mellan människorna och Gud, men de är även beskrivna som väktare, rådgivare, domare och krigare.
      Ärkeängeln Michael (hebreiska för "Vem är som Gud?") fick i uppgift störta Lucifer från himmelens höjd.

Lucifer är ljusbringaren enligt antik mytologi,
  och är därmed den gud som överförde kultur och utveckling till människorna.
      I bibliskt sammanhang har han förknippats med gudatrots och himmelsfall: Lucifer gav människorna Kunskapen mot Guds uttryckliga vilja. För detta brott förvisades Lucifer från paradiset, liksom de trolösa människorna.

till startsidan     Kontakt:     lucifer@rabenius.eu