till startsidan
    Skärens hemlighet
    Världsutställningen

Den 26 november 1660 gick kronoskeppet Resande Man till botten i en isande storm. Men exakt var? Freddy och hennes kamrater söker närma sig det gamla vrakets gåta.

I denna berättelse kommer de till Världsutställningen i Stockholm 1897. Maskinhallen på utställningsområdet hyste hostande maskiner och svala elektriska hissar. Dessutom den s.k. Wallerska dyktuben, som nyttjades på ett i djupet förlorat ångfartyg. Bärgningsföretaget demonstrerar tidens entreprenörsanda och ingenjörskonst. Och det reser frågan: kommer Freddy och hennes kamrater nu att hitta vraket efter Resande Man?

Välkommen till Utställningen på Djurgården maj -sept 1879
Boken ges ut på

Lucifer forlag