Fem-böckerna i nya utgåvor


Jag vill alltså gå i dialog med Enid Blyton genom att rekonstruera hennes Fem-böcker. Men en sådan tanke har blivit aktuell också av ett annat skäl. Med åren och nytutgivningarna har böckerna fjärmat sig från sitt ursprung - som Dagens Nyheter (2004.0709) så träffande frågar sig:
Vart tog puddingen vägen?
Och man citerar Eva Nordlinder på Svenska Barnboksinstitutet:

Femböckerna är ett av de tydligaste exemplen på hur illa böcker kan hanteras. De har utsatts för rena övergreppet. -Man har inte bara ändrat språket utan också innehållet, det gäller framför allt maten och namnen. -Man har även förändrat synen på könsrollerna... och, man tog bort zigenarna.

Det är fräckt mot läsarna. Ingrepp som underskattar barnens förmåga att uppfatta en bok är inte befogade.

Med nyutgivningarna har Fem-böckerna förvanskats. De har blivit mer slätstrukna - en utveckling som går i motsatt riktning jämfört med mitt försök att rekonstruera bokserien: en Fem-bok mer autentisk än originalet. Men även detta tilltag kan förstås diskuteras och kritiseras.
Min avsikt är dock det motsatta till vad sanktionerade nyutgivningar åstadkommit. Jag vill fördjupa personerna och jag ställer krav på läsaren. Jag vill utmana och stimulera till egna tankar. Jag vill låta läsaren växa. Har jag lyckats?

till startsidan fortsätt