till startsidan
En stormig vinterdag år 1660 gick det rikt utrustade örlogsskeppet Resande Man på klipporna vid Landsort och sjönk. Ambassadören von Schlippenbach omkom i de iskalla vågorna, men hans sekretarius Biugg lyckades (med Guds hjälp) rädda sig iland. Han tog sig till Herrhamra Gård och fick där skydd.

På senhösten 1896 kommer skärgårdsflickan Freddy till gården för att söka sanningen om förlisningen. Var sjönk skeppet? Ingen tycks veta. Men det finns en mörk och dyster målning av förlisningen som Andreas Biugg lämnade efter sig.

Herrgården ruvar på hemligheter och Freddy blir indragen i fler än hon avsett; frågan är om hon ska klara att bära sina egna hemligheter dessutom.

titta närmare på målningen