till startsidan

boken
click on book for abstract
Beställning av boken


A Case of Knowledge Deconstruction
observing the learning of a text editor

häftad, 36 sidor
Reports from the Department of Psychology,
Stockholm University. Number 826, December 1996.

Sätt in 50 kronor på postgiro 1360971-4

Ingen kostnad utöver detta för att få boken hem i din brevlåda.
Glöm inte att skriva ditt namn och din adress på inbetalningen !


Lucifer förlag
lucifer@rabenius.eu