Ra SYNFÄLTS-TEST Öga

Glaukom, eller bortfall av delar av synfältet, är en drabbande sjukdom. En vetenskaplig förklaring till dess orsaker saknas. Ofta märker personen själv inte att delar av synfältet inte tar emot ljusinformation från omvärlden. Och det kan ju få allvarliga följder. För min del blev jag varse problemet vid en synskärpeundersökning hos en optiker. Hon föreslog att jag testade synfältet hos en läkare.

Det datorprogram som du kostnadsfritt kan ladda ner strävar efter att efterlikna de professionella synfältsundersökningar som testar för glaukom. Jag vill understryka att mitt program inte kan ersätta en professionell medicinskt kontrollerad undersökning. Men jag hoppas att det är tillräkligt bra för att visa om testaren har synfältsbortfall, och därmed bör uppsöka ögonläkare.
Jag har alltså själv glakom och finner att programmet väl visar vilka delar av synfältet som saknas eller brister - då jag jämför med professionellt erhållna resultat.

Så här ser en rapport från mitt propram ut sedan man gjort själva testet (bilden nedan). Under testets gång visas ljuspunkter successivt i olika positioner på ett stort svart fält på en datorskärm. Testpersonen fick i rapportexemplet nedan bedöma ljusstyrkan hos 460 ljuspunkter, varav några inte syntes alls (som kontroll). Testet tog ungefär en kvart.

Synfälts-Rapport

Bildernas svarta fyrkanter i fälten ovan betyder att testpersonen inte ser några ljuspunkter trots att de presenterats under testet. I de helt ljusa fälten ser testpersonen ljuspunkterna starkt.
Av rapporten ovan framgår att testpersonen har synbortfall på bägge ögonen, men i synnerhet på vänster öga; för 34% av fältet saknas där syn. För 55% av vänstra fältet rapporterar testpersonen säkra observationer av ljuspunkter.

Mer information finns i själva programmet, som du kan ladda ner här. Observera att jag skrivit programmet för PC Windows-XP, Vista, Windows-7pro (XP-mode).


Synfälts-test (Win32)..   nedladdning av program
       (version 18.1025, 689 kB)